Ochrana osobních údajů, ochrana osobních dat

obecné teze

Ochrana osobních údajů, někdy se lze setkat s výrazem ochrana osobních dat, představuje v právním smylu určitý soubor práv a povinností, které se vztahují ke zpracování informací (údajů, dat) o fyzických osobách.

Osobní údaje (osobní data) jsou jakékoli informace, které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě. Nemusí jít vždy o údaje identifikační (jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie, otisky prstů), ale i o jiné údaje, které souvisejí se životem určité fyzické osoby (např. velikost oblečení, členství v politické straně, vlastnictví nemovitostí, provozování koníčků).

Ochrana osobních údajů (ochrana osobních dat) je v České republice regulována zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy.

Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají osobní údaje (osobní data) jiných lidí (tzv. správce nebo zpracovatel osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobních údaje správce a zpracovatele zpracovávají (tzv. subjekty údajů).

Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány především povinností, zatímco subjektům údajů jsou dána práva.

Na ochranu práv subjektů údajů a kontrole plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů byl zřízen Úřad na ochranu osobních údajů.

Za neplnění povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů hrozí správci nebo zpracovateli osobních údajů sankce.

Plnění povinností uložených správci a zpracovateli předpokládá tyto povinnosti znát a vědět, jak je realizovat. K výkladu zákona a tím i k osvětlení jednotlivých povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů a k praktickému provádění ochrany osobních údajů lze využít různé nástroje. K praktické realizaci ochrany osobních údajů je možné doporučit balíčky nástrojů k ochraně osobních údajů, které jsou přizpůsobené jednotlivým správcům osobních údajů (školám, nemocnicím, obcím, krajům, podnikatelům apod.)

Pokud chcete začít s ochranou osobních údajů, ale nevíte jak, čtěte Rychlokurz ochrany osobních údajů.

Jednou z povinností, jež má správce osobních údajů plnit, je zveřejňovat na internetu informace o zpracování osobních údajů. Pro snadné plnění této povinnosti byla zřízena speciální webová stránka - Rejstřík správců osobních údajů.

Odpovědi na dotazy týkajících se problémů s výkladem zákona a s konkrétní realizací povinností a práv při ochraně osobních údajů (ochraně osobních dat)lze nalézt v oddíle Co Vás zajímá.