Kontakty

FirmaKontaktní osoby
Metamorfózy, s.r.o.JUDr. MgA Michal Šalomoun, jednatel
sídlo: Bráfova tř. 770/52, Třebíčemail: info@oou.cz a objednavky@oou.cz
IČ: 277 30 361tel: 776 048 017