Žádost o odstranění závadného stavu při zpracování osobních údajů

Označení adresáta

(správce nebo zpracovatel osobních údajů): ……………………………..
V souladu s § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vás žádám o vysvětlení.

Domnívám, že provádíte zpracování mých osobních údajů způsobem, který je v rozporu se zákonem. Nezákonnost Vašeho jednání spatřuji zejména v tom, že:

(popis závadného jednání)………………………………………….


Žádám Vás proto o neprodlenou nápravu závadného stavu.
……………………………….
Jméno a příjmení subjektu údajů