Žádost o opravu osobních údajů

Označení adresáta

(správce nebo zpracovatel osobních údajů): ……………………………..




V souladu s čl. 16 GDPR Vás žádám o opravu osobních údajů. které se mne týkají.

Doplňuji, že správné oosbní údaje, které s emne týkají jsou tyto:





(popis správných oosbních údajů)………………………………………….


Žádám Vás proto o neprodlenou opravu.




……………………………….




Jméno a příjmení subjektu údajů