Rejstřík správců osobních údajů

Rejstřík správců osobních údajů vznikl jako reakce na povinnost stanovenou správcům osobních údajů zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, byly zpřístupněny dálkovým přístupem.

Tato povinnost je upravená v § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a týká se těch správců, kteří zpracovávají osobní údaje, jejichž zpracování ukládá správci zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona.

Jen pro představu: takové zpracování osobních údajů představuje např. činnost orgánů veřejné správy, škol, autoškol, zaměstnavatelů, zdravotnických zařízení, lékáren a dalších subjektů.

Plnění této povinnosti prakticky znamená mít webovou stránku, na které by správce zpřístupnil požadované informace. Protože ne všichni správci webovou stránku mají, neboť to představuje další výdaje a starosti, byl vytvořen Rejstřík správců osobních údajů, do kterého může každý správce vložit požadované informace, a ty pak budou zpřístupněny dálkovým přístupem (zveřejněny na internetu) a správce tak splní svoji povinnost, za jejíž nesplnění mu hrozí pokuta až do 5 000 000 Kč.

Vstup na stránky Rejstříku správců osobních údajů.