Vítejte na stránkách zabývajících se ochranou osobních údajů

Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2001Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími právními předpisy. Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají osobní údaje jiných lidí (tzv. správce nebo zpracovatel osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobních údaje správce a zpracovatele zpracovávají (tzv. subjekty údajů). Správcům a zpracovatelům jsou při ochraně osobních údajů ukládány především povinnosti, zatímco subjektům údajů jsou dána práva.

Na ochranu práv subjektů údajů a kontrole plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů byl zřízen Úřad na ochranu osobních údajů. Za neplnění povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů hrozí správci nebo zpracovateli osobních údajů sankce. Plnění povinností uložených správci a zpracovateli předpokládá tyto povinnosti znát a vědět, jak je realizovat. K výkladu zákona a tím i k osvětlení jednotlivých povinností stanovených správci nebo zpracovateli osobních údajů a k praktickému provádění ochrany osobních údajů lze využít různé nástroje. K praktické realizaci ochrany osobních údajů je možné doporučit balíčky nástrojů k ochraně osobních údajů, které jsou přizpůsobené jednotlivým správcům osobních údajů (školám, nemocnicím, obcím, krajům, podnikatelům apod.)

Pokud chcete začít s ochranou osobních údajů, ale nevíte jak, čtěte Rychlokurz ochrany osobních údajů. Jednou z povinností, jež má správce osobních údajů plnit, je zveřejňovat na internetu informace o zpracování osobních údajů. Pro snadné plnění této povinnosti byla zřízena speciální webová stránka - Rejstřík správců osobních údajů. Odpovědi na dotazy týkajících se problémů s výkladem zákona a s konkrétní realizací povinností a práv při ochraně osobních údajů lze nalézt v oddíle Co Vás zajímá.